PRISRISIKOSTYRING

Hos Propia har vi helt specifik og specialiseret viden inden for styring af de risici, der opstår, når der indkøbes prisvolatile råvarer. Her er det afgørende at kunne udarbejde de rigtige afdækningsstrategier og skabe sammenhørighed med salgsaftaler. Dette for at sikre, at virksomhedens indtjening er sikret – og i bedste fald også optimeret igennem indkøbsfasen.

Vores risikostyringsproces går ud på følgende hovedfaser:

  1. Identifikation og analyse af primære cost drivers
  2. Etablering af processer og redskaber til at følge og analysere trends og signaler
  3. Etablering af processer for beregning og opdatering af VAR (value at risk)
  4. Etablering af trend-analyser og processer for intern rapportering.

Vi har solid erfaring med og bred viden inden for ovenstående og kan bistå hele processen med at skabe gennemsigtighed og efterfølgende handlingsplaner inden for prisrisikostyring.