INTERIM

Fra og med 2020 lancerer vi Interim Services som supplerende koncept hos Propia.

Baggrunden for det nye koncept skal ses i lyset af følgende markedsfaktorer:

  • Forventede følgevirkninger af sundhedskrisen som fører til budgetusikkerheder i virksomhederne og akutte behov for at genetablere og optimere forretningsprocesserne så hurtigt som muligt.
  • En pludselig stigning af mængden af ekstraordinære opgaver giver behov for midlertidige og fleksible ressourcer pga. manglende muligheder for fastansættelser.
  • Øget interesse fra virksomhederne omkring integration af eksterne ressourcer og kompetencer ind i deres egne teams og processer med henblik på at tilføre viden og kompetencer.
  • Midlertidig ændring i behov og markedet for konsulenter og rådgivere
  • Tilgængelighed af stærke kompetencer og profiler blandt konsulenter og rådgivere, som kan træde ind som fleksible ressourcer og/eller kompetencer hos specifikke virksomheder.

Propia tilbyder interim services inden for Supply Chain, Procurement og Project Management. De funktioner og stillingsbetegnelser som vi for nuværende kan tilbyde at udfylde er:

  • Business Unit Management – eksempel: Supply Chain Manager, Logistics Manager, Planning Manager, Procurement Manager, Sourcing Manager
  • Project Management – eksempel: Project Manager
  • Strategic Sourcing – eksempel: Sourcing Manager, Category Manager, Lead Buyer, Sourcing Specialist, Strategic Purchaser
  • Process Optimization – eksempel: Business Development Manager, Continuous Improvement Advisor

Vores interim-profiler har alle erfaring på specialist og/eller ledelsesniveau fra de ovennævnte stillinger og funktioner og er tilgængelige for personlige interviews og hurtig opstart alt efter de konkrete behov.
For nærmere specificering af ønsket person- og kompetenceprofil, opgave-definition eller andre konkrete eller generelle forespørgsler kan vi altid kontaktes på info@propia.dk eller +45 93 88 06 45.