NEXT LEVEL PROCUREMENT

Igennem vores erfaring og værktøjer løfter vi jeres organisation til det næste niveau. Vi kommer med fokus på vores redskaber og de ressourcer, der allerede er i organisationen, og får dem opkvalificeret til en mere strategisk indkøbsstyring. Tilgangen vil altid være individuel efter organisationens modenhed, samt hvad ledelsen ønsker at have fokus på i forløbet.

Typisk vil vi anbefale delvis eller helt at fokusere på at forbedre en eller flere af de følgende indkøbsområder:

  • MRP, forecasting og strategisk planlægning
  • Kategoristyring af indkøb efter intern vigtighed samt eksterne leveringsrisici
  • Forhandlingsprocesser og -værktøjer
  • Identificering og implementering af alternative leverandører
  • Konsolidering og standardisering af indkøbsspecifikationer
  • Risikostyring ift. leveringssikkerhed og prisudsving
  • Definition og implementering af indkøbspolitikker
  • Styring af kontrakter og kostpriser

Udvikling af indkøbsorganisationer er noget, vi har mangeårig erfaring med og er sikre på at kunne tilføre værdi med inden for kort tid – og skabe resultater, der ses afspejlet direkte på bundlinjen.