OMKOSTNINGSREDUKTION

NO CURE – NO PAY!

Det er dermed omkostningsfrit at gøre brug af vores mangeårige erfaring inden for forhandling og indkøbsoptimering!

Vi giver en hurtig, klar og vederlagsfri vurdering af besparelsespotentialer ud fra en simpel leverandørliste for relevante omkostningskategorier. Potentialernes størrelse afhænger typisk af hvor specialiserede de indkøbte produkter og services er, mulighederne for konkurrenceudsættelse af eksisterende leverandører samt hvor meget fokus de udvalgte omkostningskategorier har haft løbende i de foregående år.

Besparelsespotentialerne danner så rammen for vores fælles handlingsplan og eksisterende priser fra jeres systemer bruges som baselines* for efterfølgende resultatmåling på jeres nye leverandøraftaler!

Vores honorar afregnes ud fra de dokumenterede besparelser vi har opnået – hvor vi deler det første år mens de efterfølgende års besparelser tilfalder kunden alene.

Det er sikkert, det er transparent og det er effektivt – og altså omkostningsfrit!

Også vigtigt at nævne:

  • Vi arbejder selvsagt med individuelle fortrolighedsaftaler
  • Referencer på vores kompetencer, resultater og koncept gives efter nærmere aftale
  • Vi udfordrer leverandørerne, men respektfuldt og med fokus på varigt samarbejde
  • Vores kunder afgør selv om der i forløbet skal skiftes leverandører eller specificering af de produkter og/eller services som indkøbes
  • Besparelsesmålingen foretages per kvartal – dvs. efter fakturering, så resultaterne er synlige og dokumentærebare i kundens systemer.

*baselines er i vores terminologi de priser som vi sammen konkluderer skal være sammenligningsgrundlag for de nye aftaler, som vi forhandler for jer.

Vores NO CURE NO PAY koncept tager udgangspunkt i følgende firtrinsmodel – dog med mulighed for individuelle tilpasninger:

Vi arbejder ud fra følgende model

Udover enkle, indledende manøvrer kræves der minimal indsats fra jeres side, og fordi vi har så stor tiltro til udbyttet af vores arbejde, honoreres vi udelukkende ud fra de besparelser, vi sikrer din virksomhed.

Der er altså tale om et No Cure – No Pay koncept. Lykkes det os mod forventning ikke at skabe besparelser, har det været omkostningsfrit at få gennemgået jeres forretning.