Leveringssikkerhed

At kunne opfylde sine forpligtelser over for sine kunder og være en troværdig samhandelspartner er et prioriteret mål for alle virksomheder, men få er bevidste om, at proaktiv tilgang til operationelle risici kan sikre, at mange negative hændelser aldrig sker eller at skaderne minimeres.

Leveringsrelaterede forstyrrelser forårsages både ved ind- og udgående leverancer samt ved den interne håndtering og/eller produktion, og der er klar sammenhæng mellem virksomhedens evne til at styre det logistiske flow af produkter igennem værdikæden og produktivitet, effektivitet og leveringssikkerhed.