Konkurrencedygtighed

Tab af konkurrenceevne kan være mangeartet og er et højtprioriteret emne på direktionsgangene – dog oftest med henblik på prissætning og produktrelaterede tvivl. Sikring af den langsigtede konkurrencedygtighed kan også anskues fra et bredere risikoperspektiv med fokus på virksomhedens ageren i dens værdikæde, sikring af omdømme samt evnen til at innovere sin produktportefølje og markedstilgang.