Bundlinjeforbedringer

De fleste virksomheder forbinder øget indtjening med øget salg uden at fokusere på at opkvalificere organisationen til finansiel effektivitet på tværs af værdikæden, hvor fx volatile cost drivers og manglende styring af ind- og udgående kontraktuelle forpligtelser kan give betydelige tab med direkte effekt på bundlinien.

Proaktiv styring af usikkerheder på tværs af organisationen sikrer bevidsthed og klare strategier for, hvilke risici der kan accepteres, og hvilke der skal mitigeres med foruddefinerede risikoplaner.